Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate
Comunicate
07.12.2023  
POMII DE IARNĂ
Prin prezența ÎS”ÎS Glodeni” vă prezintă informația cu privire la cantitatea de pomi de iarnă apți pentru recoltare/comercializare
  
25.11.2023  
CAMPANIA DE PLANTARE
La campania de plantare a culturilor silvice pe terenurile Autorităților Publice Loocale din cadrul ÎS ÎS Glodeni , o.s. Fălești și o.s. Glodeni, la data de 25 noiembrie 2023 au participat
  
   
19.11.2023  
CAMPANIA DE PLANTARE
La campania de plantare a culturilor silvice pe terenurile Autorităților Publice Loocale din cadrul ÎS ÎS Glodeni la data de 17 noiembrie 2023 au participat
  
11.11.2023  
ZIUA ÎNVERZIRII ÎN CADRUL ÎS”ÎS GLODENI”
Angajații întreprinderii Î.S. ,,Î.S. Glodeni”, cu sprijinul Ministerului Mediului, Agenției Moldsilva, organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale și al întregii societăți, au lansat sâmbătă
  
   
02.11.2023  
Zilei Naționale de înverzire a Plaiului
Cu ocazia Zilei Naționale de înverzire a Plaiului ÎS”ÎS Glodeni”, vă invită
  
31.10.2023  
Schim de experiență
Organizarea instruirilor pentru consolidarea capacităților la adaptarea la schimbarile climatice a sectorului forestier
  
   
30.10.2023  
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
În perioadade 7-11 noiembrie a fost organizată o vizită în Franța cu temtica : ”Consolidarea capacităților de adaptare la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova” de către organizația Națională Forestieră (ONF International)
  
11.08.2023  
Cel mai bun maistru Silvic
La data de 10.08.2018 în incinta ocolului silvic Glodeni s-a desfăşurat concursul cel mai bun maistru silvic. În cadru concursului au fost ocupate următoarele locuri
  
   
19.06.2023  
SEMINAR
Conform ordinului Agenția Moldsilva din 09 iunie 2023 Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Glodeni a organizat în incinta Ocolului Silvic Rîșcani seminarul cu tematica "Punerea în valoare a masei lemnoase". La seminar au fost prezenți reprezintanții Agenției Moldsilva dl. Sergiu Tonofrei șef adjunct direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii
  
26.04.2023  
Borderoul lucrărilor silvice
Întreprinderea de stat ”Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni”vă aduce la cunoștință borderoul lucrărilor silvotehnice în ocoalele silvice : Fălești, Glodeni, Rîșcani
  
   
13.04.2023  
UTILAJE MODERNE SUSȚIN EFORTURILE DE ÎMPĂDURIRE
O motivație pentru Silvicultorii de la Glodeni a fost desfășurarea cu spor a lucrărilor de plantare din această primăvară. Grație eforturilor comune ale Agenției ,,Moldsilvaˮ, managementul Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni și a proiectelor benefice, dotarea cu tehnică performantă a cunoscut o abordare calitativă și cantitativă.
  
12.04.2023  
F E L I C I T A R E !
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, Vă adresăm cele mai sincere urări de bine, sănătate, belşug, realizări frumoase şi împliniri sufleteşti!