vezi mai mult

FELICITARE !!!
07.05.2024     
 
Salubrizarea în incinta ÎS”ÎS Glodeni”
15.04.2024     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » SEMINAR
19
06.2023
SEMINAR
   
 

Conform ordinului Agenția Moldsilva din 09 iunie 2023 Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Glodeni a organizat în incinta Ocolului Silvic Rîșcani seminarul cu tematica "Punerea în valoare a masei lemnoase".  La seminar au fost prezenți reprezintanții Agenției Moldsilva dl. Sergiu Tonofrei șef adjunct direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii cît și reprezentanții  secției tehnice a Întreprinderii, șefii, ocoalelor silvice Glodeni, Rîșcani, Fălești,  maiștri. Scopul acestui seminar a fost pentru valorificarea raționale complexe și superioare a produselor lemnoase, îngrijirea adecvată a arboretelor pentru conservarea reconstrucția ecologică si regenerarea eficientă a pădurilor, cît și implimentarea corespunzătoare a normelor tehnice privind delimitarea și inventarierea parchetelor reieșind din amenajementele silvice elaborate în baza normelor tehnice în vigoare.