<![CDATA[ ]]> http://glodeni.silvicultura.md/ 20.09.2019 ro http://glodeni.silvicultura.md/ Copyright (c) 2019 http://glodeni.silvicultura.md/Politica antifraudă și anticorupție în cadrul ÎS”ÎS GLODENI” <![CDATA[Politica antifraudă și anticorupție în cadrul ÎS”ÎS GLODENI” // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=397&t=/Comunicare/Comunicate/Politica-antifrauda-i-anticoruptie-in-cadrul-ISIS-GLODENI/ ]]> 16.09.2019 09:49 SEMINAR <![CDATA[SEMINAR // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=395&t=/Comunicare/Comunicate/SEMINAR/ La data de 21.06.2019 în incinta Ocolului silvic Rîșcani a avut loc seminarul cu tematica ”Punerea în valoarea masei lemnoase ”. La seminar au fost prezenți : corpul ingineresc, șefii de ocoale silvice, șefii adjuncți, maiștri silvici.]]> 25.06.2019 14:38 Marcarea Zilei Internaționale a pădurilor în IS"IS Glodeni" sub egida Partidului Democrat din Moldova. <![CDATA[Marcarea Zilei Internaționale a pădurilor în IS"IS Glodeni" sub egida Partidului Democrat din Moldova. // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=394&t=/Comunicare/Comunicate/Marcarea-Zilei-Internationale-a-padurilor-in-ISIS-Glodeni-sub-egida-Partidului-Democrat-din-Moldova/ La inițiativa Partidului Democrat din Republica Moldova privind desfășurarea campaniei de plantare a pădurilor în cadrul manifestațiilor consacrate "Zilei Internaționale a Pădurilor" în Republica Moldova, Consiliu raional Glodeni în comun cu colectivul de salariați și administrația Întreprinderii de Stat „Întreprinderii pentru silvicultura Glodeni”]]> 10.04.2019 08:54 Celebrarea zilei pădurilor în ÎS"ÎS Glodeni" incinta ocolului silvic Fălești <![CDATA[Celebrarea zilei pădurilor în ÎS"ÎS Glodeni" incinta ocolului silvic Fălești // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=393&t=/Comunicare/Comunicate/Celebrarea-zilei-padurilor-in-ISIS-Glodeni-incinta-ocolului-silvic-Faleti/ Consiliului Raional Fălești în comun cu instituțiile raionale desconcetrate a-u participat la plantarea culturilor silvice în contextul celebrării Zilei Internationale a Pădurilor. ]]> 25.03.2019 16:36 Celebrarea Zilei Internaționale a Pădurilor în cadrul ÎS ÎS Glodeni <![CDATA[ Celebrarea Zilei Internaționale a Pădurilor în cadrul ÎS ÎS Glodeni // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=392&t=/Comunicare/Comunicate/Celebrarea-Zilei-Internationale-a-Padurilor-in-cadrul-IS-IS-Glodeni/ 22.03.2019 15:32 Celebrarea Zilei Internaționale a Pădurilor <![CDATA[Celebrarea Zilei Internaționale a Pădurilor // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=391&t=/Comunicare/Comunicate/Celebrarea-Zilei-Internationale-a-Padurilor/ Datorită multiplelor sale funcţii, pădurea are un rol hotărîtor în menţinerea echilibrului acologic. Astăzi cînd problema mediului înconjurător a devenit o problemă globală, ea ar trebui conştientizată. Pădurea a constituit în tot timpul un adevărat prietenal oamenilor le-a oferit hrană şi adăpost sursa de inspiraţie pentru poieţi, scut în faţa duşmanilor, loc de agrement pentru turişti.]]> 14.03.2019 10:06 Demararea tăierilor de regenerare a pădurilor în primul semestru al anului 2019. <![CDATA[Demararea tăierilor de regenerare a pădurilor în primul semestru al anului 2019. // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=390&t=/Comunicare/Comunicate/Demararea-taierilor-de-regenerare-a-padurilor-in-primul-semestru-al-anului-2019/ În conformitate cu prevederile ordinului №277 din 12.12.2018 " Cu privire la aprobarea tăierilor de produse principale pentru 2018", înterprinderea Silvică Glodeni urmează să efectuieze, pentru semestru I , lucrări de regenerare si conservare a arboretelor pe o suprafaţă totală de 169,0 ha.]]> 24.01.2019 15:55 Administrarea complimentară a hranei pentru animalele sălbatice <![CDATA[Administrarea complimentară a hranei pentru animalele sălbatice // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=389&t=/Comunicare/Comunicate/Administrarea-complimentara-a-hranei-pentru-animalele-salbatice/ În luna Decembrie anul 2018 în ÎS"ÎS Glodeni" s-a administrat hrană la animalele sălbatice din fondu forestier de stat în următoarele cantități : Fîn - 722 Kg Frunzare – 2322 măturițe Sare - 35 de Kg ]]> 24.01.2019 15:35 Pavarea trotuarelor adiacente <![CDATA[Pavarea trotuarelor adiacente // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=388&t=/Comunicare/Comunicate/Pavarea-trotuarelor-adiacente/ Anunt_de_participare_Pavarea_trotuarelor_adiacente_blocului_administrativ_1.pdf]]> 23.01.2019 09:49 Anunt De Participare <![CDATA[Anunt De Participare // Achiziții publice]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=386&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt-De-Participare/   Anunt_de_participare_privind_achizitionarea_produselor_petroliere.pdf]]> 04.01.2019 16:32 100 pentru 100 <![CDATA[100 pentru 100 // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=385&t=/Comunicare/Comunicate/100-pentru-100/ Dupa ce o delgație din raionul Glodeni a participat la acțiunea „100 pentru 100" de plantare a stejarilor în Județul Iași, astăzi un eviniment similar s-a desfășurat în raionul Glodeni. Participanți din raionul Glodeni, inclusiv Președintele raionului Glodeni Ion Leucă, vicepreședinții Veceslav Boubătrîn și Ion Maican]]> 13.11.2018 09:51 Regulamentu privind autorizarea, organizarea și practicarea în fondu forestier a vînatului. <![CDATA[Regulamentu privind autorizarea, organizarea și practicarea în fondu forestier a vînatului. // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=384&t=/Comunicare/Comunicate/Regulamentu-privind-autorizarea-organizarea-i-practicarea-in-fondu-forestier-a-vinatului/ Ordin.pdf]]> 07.11.2018 15:43 Ziua Înverzirii <![CDATA[Ziua Înverzirii // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=383&t=/Comunicare/Comunicate/Ziua-Inverzirii/ La data de 27.10.2018 în interprinderea de stat pentru silvicultură Glodeni s-a desfășurat campania Zilei Nationale de înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră". Lucrările au inclus plantarea arborilor si arbuştilor pe teritoriul raionului Făleşti, Rîşcani şi Glodeni. Raionul ]]> 27.10.2018 14:05 Mesaj de felicitare <![CDATA[Mesaj de felicitare // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=376&t=/Comunicare/Comunicate/Mesaj-de-felicitare/ Ziua_silvicultorilor_2018.pdf]]> 14.09.2018 09:46 CONCURS " Cel mai bun pădurar" <![CDATA[CONCURS " Cel mai bun pădurar" // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=374&t=/Comunicare/Comunicate/CONCURS-Cel-mai-bun-padurar/ La data de 24.08.2018 în incinta ocolului silvic Glodeni s-a desfăşurat concursul cel mai bun pădurar ediţia 2018 XX. În cadru concursului au fost ocupate următoarele locuri ]]> 24.08.2018 15:52 Măsurile biotehnice în cadrul interprinderii ÎS"ÎS Glodeni" <![CDATA[Măsurile biotehnice în cadrul interprinderii ÎS"ÎS Glodeni" // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=373&t=/Comunicare/Comunicate/Masurile-biotehnice-in-cadrul-interprinderii-ISIS-Glodeni/ În cadrul Înterprinderii de Stat pentru Silvicultura Glodeni la moment se efectuează lucrari la compartimetul măsuri biotehnice. Conform planului de activitate pentru anul 2018 interprinderea are ca sarcină efectuarea următoarelor lucrări.]]> 23.07.2018 14:03 Creşterea materialului săditor <![CDATA[Creşterea materialului săditor // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=372&t=/Comunicare/Comunicate/Cresterea-materialului-saditor/ Interprinderea de Stat „Înterprinderea pentru Silvicultură Glodeni” are în gestiune s-a două pepeniere silvice, amplasate în cadru ocoalelor silvice Fălesti şi Glodeni. Pepeniera silvică din cadrul ocolului silvic Glodeni este amplasată pe teritoriu administrativ a comunei Danu trupul de padure Danu unitatea amenajistică 14 P1 si are o suprafată de 25,8 ha.]]> 19.07.2018 16:44 Campania de colectare şi achiziţionare a plantelor medicinale <![CDATA[Campania de colectare şi achiziţionare a plantelor medicinale // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=371&t=/Comunicare/Comunicate/Campania-de-colectare-si-achizitionare-a-plantelor-medicinale/ 04.07.2018 09:08 Lucrări de punerea în valoarea a masei lemnoase destinată exploatării în anul 2018. <![CDATA[Lucrări de punerea în valoarea a masei lemnoase destinată exploatării în anul 2018. // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=370&t=/Comunicare/Comunicate/Lucrari-de-punerea-in-valoarea-a-masei-lemnoase-destinata-exploatarii-in-anul-2018/ La data de 29 iunie a.c. în incinta oculului silvic Glodeni a avut loc seminarul cu tematica „ Lucrări de punerea în valoarea masei lemnoase  destinată exploatării în anul 2018". Ca scop principal a fost efectuarea lucrărilor de punere în ]]> 03.07.2018 10:46 INFORMAŢIE OPERATIVA <![CDATA[INFORMAŢIE OPERATIVA // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=369&t=/Comunicare/Comunicate/INFORMATIE-OPERATIVA/ Informaţie operativă privind activitatea serviciului al ÎS "ÎS Glodeni" pe anul 2018 pe primul trimestru]]> 08.05.2018 09:37 Felicitare cu sfintele sarbatori de Pasti ! <![CDATA[Felicitare cu sfintele sarbatori de Pasti ! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=368&t=/Comunicare/Comunicate/Felicitare-cu-sfintele-sarbatori-de-Pasti/ Felicitare_cu_sfintele_sarbatori_de_pasti.pdf]]> 04.04.2018 11:07 Mesaj de Felicitare <![CDATA[Mesaj de Felicitare // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=367&t=/Comunicare/Comunicate/Mesaj-de-Felicitare/ Mesaj_de_felicitare.pdf]]> 21.03.2018 11:55 Mesaj de felicitare cu ocazia sarbatorii de 8 martie ! <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia sarbatorii de 8 martie ! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=366&t=/Comunicare/Comunicate/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-sarbatorii-de-8-martie/ Felicitare_la_8_Martie.pdf  ]]> 05.03.2018 09:40 Demararea tăierilor de regenerare a padurilor in primul simestru al anului 2018. <![CDATA[Demararea tăierilor de regenerare a padurilor in primul simestru al anului 2018. // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=362&t=/Comunicare/Comunicate/Demararea-taierilor-de-regenerare-a-padurilor-in-primul-simestru-al-anului-2018/ În conformitate cu prevederile ordinului №172 P din 26.12.2017 " Cu privire la aprobarea tăierilor de produse principale pentru 2018", înterprinderea Silvică Glodeni urmează să efectuieze, pentru semestru I , lucrări de regenerare si conservare a arboretelor pe o suprafaţă totală de 164,9 ha. ]]> 09.01.2018 12:01 Vînătoarea la mistreţ în cadru ÎS ÎS Glodeni in sezonul de vînatoare al anului 2017 <![CDATA[Vînătoarea la mistreţ în cadru ÎS ÎS Glodeni in sezonul de vînatoare al anului 2017 // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=361&t=/Comunicare/Comunicate/Vinatoarea-la-mistret-in-cadru-IS-IS-Glodeni-in-sezonul-de-vinatoare-al-anului-2017/ În conformitatea cu ordinu Nr. 131 - P din 6 octombrie 2017 a ÎS ÎS Glodeni cu privire la deschiderea vînătoarei la mistreţ în anul 2017 în perioada de la 4.11.2017 pina la 31.12.2017 in fondurile de vinatoare gestionate de ISIS Glodeni au fost recoltate 7 exemplare dintre care 7 exemplare masculi.]]> 09.01.2018 11:43 POMI DE CRACIUN <![CDATA[POMI DE CRACIUN // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=360&t=/Comunicare/Comunicate/POMI-DE-CRACIUN/ ÎS "ÎS Glodeni" vă prezintă cantitatea pentru comercializarea pomilor de craciun şi verticelelor din pepenierele intreprinderii. pomi_de_crăciun_IS_Glodeni.PDF ]]> 15.12.2017 10:50 La data de 04.12.2017 la orele 10:00 ÎS ÎSGlodeni va desfăşura repetat licitaţia cu strigare privind vînzarea cumpărarea următorului obiect din regnul vegetal : măceş (rosa canina), în cantitate de 25020 kg, producţia anului 2017. <![CDATA[La data de 04.12.2017 la orele 10:00 ÎS ÎSGlodeni va desfăşura repetat licitaţia cu strigare privind vînzarea cumpărarea următorului obiect din regnul vegetal : măceş (rosa canina), în cantitate de 25020 kg, producţia anului 2017. // Licitații publice]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=126&id=359&t=/Anunturi/Licitatii-publice/La-data-de-04122017-la-orele-1000-IS-ISGlodeni-va-desfasura-repetat-licitatia-cu-strigare-privind-vinzarea-cumpararea-urmatorului-obiect-din-regnul-vegetal-maces-rosa-canina-in-cantitate-de-25020-kg-productia-anului-2017/ La data de 04.12.2017 la orele 10:00 ÎS ÎSGlodeni va desfăşura repetat licitaţia cu strigare privind vînzarea cumpărarea  următorului obiect din regnul vegetal : măceş (rosa canina), în cantitate de 25020 kg, producţia anului 2017.  ]]> 20.11.2017 15:01 Rezultatele licitaţiei privind comercializarea obiectului regnului vegetal : măceş (rosa canina), din 09.11.2017 ora 10 , desfăşurată in cadrul ÎS”Înterprinderea pentru Silvicultură Glodeni” <![CDATA[Rezultatele licitaţiei privind comercializarea obiectului regnului vegetal : măceş (rosa canina), din 09.11.2017 ora 10 , desfăşurată in cadrul ÎS”Înterprinderea pentru Silvicultură Glodeni” // Licitații publice]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=126&id=358&t=/Anunturi/Licitatii-publice/Rezultatele-licitatiei-privind-comercializarea-obiectului-regnului-vegetal-maces-rosa-canina-din-09112017-ora-10-desfasurata-in-cadrul-ISInterprinderea-pentru-Silvicultura-Glodeni/ La data de  09.11.2017 ora 10  în cadrul licitaţiei „cu strigare" n-u s-a constatat înregistrarea  cărova participanţi privind  comercializarea obiectlui regnului vegetal : măceş (rosa canina) în volum de 25020 kg. Astfel licitaţia cu strigarea a fost declarată nulă. Anexă: Procesul ]]> 09.11.2017 11:06 Ziua naţională de Înverzire a Plaiului <![CDATA[Ziua naţională de Înverzire a Plaiului // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=357&t=/Comunicare/Comunicate/Ziua-nationala-de-Inverzire-a-Plaiului/ La data de 28.10.2017 în interprinderea de stat pentru silvicultura Glodeni ÎS"ÎS Glodeni" a fost stabilit planul de acţiuni privind desfăşurarea lucrarilor de înverzire a "Plaiului" în perioada de toamnă a anului current. Lucrările au inclus plantarea arborilor si arbuştilor pe teritoriul raionului Făleşti, Rîşcani şi Glodeni. Raionul Făleşti s-a plantat cu pueţi de salcîm, glădiţă etc, în fondu forestier unitatea amenajistică 21G circa 1,5 Ha. Raionul Rîşcani s-a plantat cu ghindă de stejar 1,5 Ha. În raionul Glodeni lucrările au fost contramandate pentru o altă zi din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile (ploi puternice).]]> 03.11.2017 10:38 ANUNŢ <![CDATA[ANUNŢ // Licitații publice]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=126&id=356&t=/Anunturi/Licitatii-publice/ANUNT/ La data de 09.11.2017 la ora 10:00 or. Glodeni, str. Mihai Eminescu 17 ÎS"ÎS Glodeni" se va desfăşura licitaţia cu strigare privind comercializarea obiectului din regnul vegetal : măceş (rossa canina) în cantitate de 25 020 Kg, producţia anului 2017. ]]> 03.11.2017 10:22