<![CDATA[ ]]> http://glodeni.silvicultura.md/ 23.07.2024 ro http://glodeni.silvicultura.md/ Copyright (c) 2024 http://glodeni.silvicultura.md/FELICITARE !!! <![CDATA[FELICITARE !!! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=452&t=/Comunicare/Comunicate/FELICITARE/ 07.05.2024 06:39 Salubrizarea în incinta ÎS”ÎS Glodeni” <![CDATA[Salubrizarea în incinta ÎS”ÎS Glodeni” // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=451&t=/Comunicare/Comunicate/Salubrizarea-in-incinta-ISIS-Glodeni/ Conform faxogramei Nr. AM 13/02-530 din 28.03.2024 al Agenției ,,Moldsilvaˮ, și al ÎS,,ÎS Glodeni ˮ, Nr.01-8/53 din 29.03.2024, întru realizarea campaniei de salubrizare a terenurilor fondului forestier proprietate publică a statului cît și cele limitrofe acestora]]> 15.04.2024 07:08 Ziua Internatională a Pădurilor <![CDATA[Ziua Internatională a Pădurilor // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=450&t=/Comunicare/Comunicate/Ziua-Internationala-a-Padurilor/ În conformitate cu marcarea ,, Zilei Internaționale a Pădurilor” , ediția XIII, an. 2024 cu genericul „Pădurea și Inovația”, la întreprinderea ÎS ÎS Glodeni de la data de 21 martie pînă la 15 aprilie an. 2024 au fost organizate și petrecute diverse activități și manifestații privind importanța și rolul păduriilor cu promovarea imaginii sectorului forestier și a educatiei eco-forestiere, popularizarea și promovarea Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor ,,PNERP”.]]> 29.03.2024 11:00 Ziua Internațională a Pădurilor <![CDATA[Ziua Internațională a Pădurilor // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=449&t=/Comunicare/Comunicate/Ziua-Internationala-a-Padurilor/ Ziua_Internaional_a_Pdurilor_la_IS_IS_Glodeni.pdf]]> 21.03.2024 12:06 ZIUA NAȚIONALĂ DE ÎNVERZIRE <![CDATA[ZIUA NAȚIONALĂ DE ÎNVERZIRE // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=448&t=/Comunicare/Comunicate/ZIUA-NAIONALA-DE-INVERZIRE/ Programului național de extindere şi reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032]]> 16.03.2024 09:26 POMII DE IARNĂ <![CDATA[POMII DE IARNĂ // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=446&t=/Comunicare/Comunicate/POMII-DE-IARNA/ Prin prezența ÎS”ÎS Glodeni” vă prezintă informația cu privire la cantitatea de pomi de iarnă apți pentru recoltare/comercializare]]> 07.12.2023 12:41 CAMPANIA DE PLANTARE <![CDATA[CAMPANIA DE PLANTARE // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=444&t=/Comunicare/Comunicate/CAMPANIA-DE-PLANTARE/ La campania de plantare a culturilor silvice pe terenurile Autorităților Publice Loocale din cadrul ÎS ÎS Glodeni , o.s. Fălești și o.s. Glodeni, la data de 25 noiembrie 2023 au participat ]]> 25.11.2023 05:42 CAMPANIA DE PLANTARE <![CDATA[CAMPANIA DE PLANTARE // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=443&t=/Comunicare/Comunicate/CAMPANIA-DE-PLANTARE/ La campania de plantare a culturilor silvice pe terenurile Autorităților Publice Loocale din cadrul ÎS ÎS Glodeni la data de 17 noiembrie 2023 au participat ]]> 19.11.2023 10:37 ZIUA ÎNVERZIRII ÎN CADRUL ÎS”ÎS GLODENI” <![CDATA[ZIUA ÎNVERZIRII ÎN CADRUL ÎS”ÎS GLODENI” // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=442&t=/Comunicare/Comunicate/ZIUA-INVERZIRII-IN-CADRUL-ISIS-GLODENI/ Angajații întreprinderii Î.S. ,,Î.S. Glodeni”, cu sprijinul Ministerului Mediului, Agenției Moldsilva, organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale și al întregii societăți, au lansat sâmbătă]]> 11.11.2023 09:22 Zilei Naționale de înverzire a Plaiului <![CDATA[Zilei Naționale de înverzire a Plaiului // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=441&t=/Comunicare/Comunicate/Zilei-Nationale-de-inverzire-a-Plaiului/ Cu ocazia Zilei Naționale de înverzire a Plaiului ÎS”ÎS Glodeni”, vă invită ]]> 02.11.2023 12:31 Schim de experiență <![CDATA[Schim de experiență // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=440&t=/Comunicare/Comunicate/Schim-de-experienta/ Organizarea instruirilor pentru consolidarea capacităților la adaptarea la schimbarile climatice a sectorului forestier]]> 31.10.2023 08:09 SCHIMB DE EXPERIENȚĂ <![CDATA[SCHIMB DE EXPERIENȚĂ // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=445&t=/Comunicare/Comunicate/SCHIMB-DE-EXPERIENA/ În perioadade 7-11 noiembrie a fost organizată o vizită în Franța cu temtica : ”Consolidarea capacităților de adaptare la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova” de către organizația Națională Forestieră (ONF International) ]]> 30.10.2023 16:32 Cel mai bun maistru Silvic <![CDATA[Cel mai bun maistru Silvic // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=439&t=/Comunicare/Comunicate/Cel-mai-bun-maistru-Silvic/ La data de 10.08.2018 în incinta ocolului silvic Glodeni s-a desfăşurat concursul cel mai bun maistru silvic. În cadru concursului au fost ocupate următoarele locuri ]]> 11.08.2023 06:12 SEMINAR <![CDATA[SEMINAR // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=438&t=/Comunicare/Comunicate/SEMINAR/ Conform ordinului Agenția Moldsilva din 09 iunie 2023 Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Glodeni a organizat în incinta Ocolului Silvic Rîșcani seminarul cu tematica "Punerea în valoare a masei lemnoase". La seminar au fost prezenți reprezintanții Agenției Moldsilva dl. Sergiu Tonofrei șef adjunct direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii]]> 19.06.2023 07:16 Borderoul lucrărilor silvice <![CDATA[Borderoul lucrărilor silvice // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=437&t=/Comunicare/Comunicate/Borderoul-lucrarilor-silvice/ Întreprinderea de stat ”Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni”vă aduce la cunoștință borderoul lucrărilor silvotehnice în ocoalele silvice : Fălești, Glodeni, Rîșcani]]> 26.04.2023 14:20 UTILAJE MODERNE SUSȚIN EFORTURILE DE ÎMPĂDURIRE <![CDATA[UTILAJE MODERNE SUSȚIN EFORTURILE DE ÎMPĂDURIRE // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=436&t=/Comunicare/Comunicate/UTILAJE-MODERNE-SUSIN-EFORTURILE-DE-IMPADURIRE/ O motivație pentru Silvicultorii de la Glodeni a fost desfășurarea cu spor a lucrărilor de plantare din această primăvară. Grație eforturilor comune ale Agenției ,,Moldsilvaˮ, managementul Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni și a proiectelor benefice, dotarea cu tehnică performantă a cunoscut o abordare calitativă și cantitativă. ]]> 13.04.2023 09:34 F E L I C I T A R E ! <![CDATA[F E L I C I T A R E ! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=435&t=/Comunicare/Comunicate/F-E-L-I-C-I-T-A-R-E/ Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, Vă adresăm cele mai sincere urări de bine, sănătate, belşug, realizări frumoase şi împliniri sufleteşti!]]> 12.04.2023 15:39 Campania de informare "Păduri fără corupție" în incinta ÎS”ÎS Glodeni” <![CDATA[Campania de informare "Păduri fără corupție" în incinta ÎS”ÎS Glodeni” // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=431&t=/Comunicare/Comunicate/Campania-de-informare-Paduri-fara-coruptie-in-incinta-ISIS-Glodeni/ Îa data de 21, curent, în cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni, sala  consiliului raional Glodeni, conform ordinului Agenției Moldsilva Nr. 185, din 16 mai, 2022 a vut loc ședința de lucru privind campania de informare în comun cu centru național ]]> 21.07.2022 15:01 Vizită ! <![CDATA[Vizită ! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=430&t=/Comunicare/Comunicate/Vizita/ La data de 19 iulie curent, la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Glodeni a avut loc vizita de lucru a ministrei mediului, Iuliana Cantaragiu. ]]> 20.07.2022 14:51 SEMINAR ! <![CDATA[SEMINAR ! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=429&t=/Comunicare/Comunicate/SEMINAR/ La data de 15 iulie în incinta ocolului silvic Glodeni, Întreprinderea de stat pentru silvicultură Glodeni, în comun]]> 18.07.2022 13:56 Felicitare de Paste <![CDATA[Felicitare de Paste // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=427&t=/Comunicare/Comunicate/Felicitare-de-Paste/ 26.04.2022 08:41 Mediul ambiant și curat <![CDATA[Mediul ambiant și curat // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=426&t=/Comunicare/Comunicate/Mediul-ambiant-i-curat/ În cadrul întreprinderii silvice Glodeni la data de 26.03.22 va avea loc acțiunea eco-civică de plantare a arborilor. Dacă sunteți pentru majorarea suprafețelor de împădurire ”Mediul ambiant și curat” vă invităm cu drag.]]> 25.03.2022 11:04 ÎS ”ÎS Glodeni” urmeaza sa efectueze lucrari de exploatare a padurii <![CDATA[ÎS ”ÎS Glodeni” urmeaza sa efectueze lucrari de exploatare a padurii // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=422&t=/Comunicare/Comunicate/IS-IS-Glodeni-urmeaza-sa-efectueze-lucrari-de-exploatare-a-padurii/ 21.02.2022 15:31 FELICITARE ! <![CDATA[FELICITARE ! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=419&t=/Comunicare/Comunicate/FELICITARE/ Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decît bătrînul an 2021, Vă trimitem cele mai calde felicitări și urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi Vă dorim un AN NOU FERICIT]]> 24.12.2021 15:28 Ziua Națională de Inverzire a Plaiului <![CDATA[Ziua Națională de Inverzire a Plaiului // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=418&t=/Comunicare/Comunicate/Ziua-Nationala-de-Inverzire-a-Plaiului/ 13 noiembrie 2021 la întreprindere ÎS ÎS Glodeni au fost petrecute acțiuni de plantare, în fondul forestier, în toate trei ocoale silvice : Glodeni, Rîșcani și Fălești.]]> 14.11.2021 09:49 Președinta Maia Sandu îndeamnă tinerii din țară să se alăture Campaniei naționale de înverzire a plaiului <![CDATA[Președinta Maia Sandu îndeamnă tinerii din țară să se alăture Campaniei naționale de înverzire a plaiului // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=417&t=/Comunicare/Comunicate/Preedinta-Maia-Sandu-indeamna-tinerii-din-tara-sa-se-alature-Campaniei-nationale-de-inverzire-a-plaiului/ Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă tinerii să se alăture Campaniei naționale de înverzire a plaiului, care începe pe 13 noiembrie. Șefa statului a expediat un mesaj în acest sens, adresat consiliilor elevilor și consiliilor studențești din toată țara.]]> 10.11.2021 11:08 PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL ! <![CDATA[PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL ! // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=416&t=/Comunicare/Comunicate/PLANTEAZA-I-VIITORUL/ Ministerul Mediului al Republicii Moldova lansează campania anuală națională de înverzire a plaiului „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”]]> 10.11.2021 10:57 Tăieri Ilicite <![CDATA[Tăieri Ilicite // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=415&t=/Comunicare/Comunicate/Taieri-Ilicite/ Întreprinderea silvică Glodeni dezminte informația precum că în cadrul controlului inopinat ce are loc la ÎS ” Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni” ocolul silvic Fălești ]]> 03.11.2021 10:33 Lucrări Silvice <![CDATA[Lucrări Silvice // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=414&t=/Comunicare/Comunicate/Lucrari-Silvice/ Întreprinderea de stat Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni pentru trimestru IV anul curent execută tăieri de regenerare pe o suprafață]]> 29.10.2021 14:39 Ziua lucrătorului din silvicultură <![CDATA[Ziua lucrătorului din silvicultură // Comunicate]]> http://glodeni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=413&t=/Comunicare/Comunicate/Ziua-lucratorului-din-silvicultura/ Cu ocazia Zilei profesionale „ Ziua lucrătorului din silvicultură " vă aducem sincere urări de sănătate,mult noroc şi bucurie, succese mari în activitatea dvs ]]> 14.09.2021 08:26