Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate
Comunicate
03.07.2018  
Lucrări de punerea în valoarea a masei lemnoase destinată exploatării în anul 2018.
La data de 29 iunie a.c. în incinta oculului silvic Glodeni a avut loc seminarul cu tematica „ Lucrări de punerea în valoarea masei lemnoase  destinată exploatării în anul 2018". Ca scop principal a fost efectuarea lucrărilor de punere în
  
08.05.2018  
INFORMAŢIE OPERATIVA
Informaţie operativă privind activitatea serviciului al ÎS "ÎS Glodeni" pe anul 2018 pe primul trimestru
  
   
04.04.2018  
Felicitare cu sfintele sarbatori de Pasti !
Felicitare_cu_sfintele_sarbatori_de_pasti.pdf
  
21.03.2018  
Mesaj de Felicitare
Mesaj_de_felicitare.pdf
  
   
05.03.2018  
Mesaj de felicitare cu ocazia sarbatorii de 8 martie !
Felicitare_la_8_Martie.pdf 
  
09.01.2018  
Demararea tăierilor de regenerare a padurilor in primul simestru al anului 2018.
În conformitate cu prevederile ordinului №172 P din 26.12.2017 " Cu privire la aprobarea tăierilor de produse principale pentru 2018", înterprinderea Silvică Glodeni urmează să efectuieze, pentru semestru I , lucrări de regenerare si conservare a arboretelor pe o suprafaţă totală de 164,9 ha.
  
   
09.01.2018  
Vînătoarea la mistreţ în cadru ÎS ÎS Glodeni in sezonul de vînatoare al anului 2017
În conformitatea cu ordinu Nr. 131 - P din 6 octombrie 2017 a ÎS ÎS Glodenicu privire la deschiderea vînătoarei la mistreţ în anul 2017 în perioada de la 4.11.2017 pina la 31.12.2017 in fondurile de vinatoare gestionate de ISIS Glodeni au fost recoltate 7 exemplare dintre care 7 exemplare masculi.
  
15.12.2017  
POMI DE CRACIUN
ÎS "ÎS Glodeni" vă prezintă cantitatea pentru comercializarea pomilor de craciun şi verticelelor din pepenierele intreprinderii.pomi_de_crăciun_IS_Glodeni.PDF
  
   
03.11.2017  
Ziua naţională de Înverzire a Plaiului
La data de 28.10.2017 în interprinderea de stat pentru silvicultura Glodeni ÎS"ÎS Glodeni" a fost stabilit planul de acţiuni privind desfăşurarea lucrarilor de înverzire a "Plaiului" în perioada de toamnă a anului current. Lucrările au inclus plantarea arborilor si arbuştilor pe teritoriul raionului Făleşti, Rîşcani şi Glodeni. Raionul Făleşti s-a plantat cu pueţi de salcîm, glădiţă etc, în fondu forestier unitatea amenajistică 21G circa 1,5 Ha. Raionul Rîşcani s-a plantat cu ghindă de stejar 1,5 Ha. În raionul Glodeni lucrările au fost contramandate pentru o altă zi din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile (ploi puternice).
  
28.08.2017  
Desfăşurarea concursului profesional "Cel Mai Bun Pădurar" ediţia XIX-a
Pe data de 25 august,  în incinta ocolul silvic Glodeni a  avut loc concursul profesional „Cel mai bun pădurar" ediţia 2017, la nivel de întreprindere. După totalizarea rezultatelor obţinute, de locurile  premiante, diplome şi premii băneşti s-au bucurat:Locul I :
  
   
24.05.2017  
Lucrările de reamenajare a pădurilor în 2017
Conform prevederilor ordinului agenţiei Moldsilva № 30 din 20.02.2017 cu privire la „Lucrările de reamenajare  a pădurilor în 2017" la data de 11.05.2017 în cadru interprinderii ÎSÎS Glodeni a avut loc conferinţa №2 de amenajare a padurilor. (Memoriu...
  
14.04.2017  
Felicitare cu ocazia sarbatorilor de Pasti
Felicitare_de_Pasti.pdf
  
   
10.04.2017  
Salarizarea ÎS "ÎS Glodeni"
Întreprindere este raportată la categoria I de retribuire a muncii. În anul 2016 fondul de retribuire a muncii este de 12880.7 mii lei, ce este mai mic decît cel planificat cu 1571.9  mii lei.Inclusiv: în silvicultură - 10684.2 mii lei, economie
  
23.03.2017  
Produse Auxiliare
În anul 2016 de către întreprindere au fost colectate produse auxiliare în sumă 607,0 mii lei, înclusiv:   - măceş uscat 10150 kg -210,4 mii lei- nuci 6550 kg -145,5 mii lei- flori de tei 676 kg -51,0 mii lei- flori de soc 1435 kg -115,6 mii lei-fîn 3000 kg -3,0 mii lei-miere 1351 kg -81,5 mii leiRealizarea producţiei auxiliare a fost în sumă de 710,4 mii leiConform planului pentru anul 2017, este planificat pentru colectare și realizare producţie  auxiliară  în sumă
  
   
21.03.2017  
Ziua Internaţionala a Pădurilor
Datorita multiplelor sale funcţii, padurea are un rol hotărîtor în   menţinerea echilibrului ecologic. Astăzi , cînd problema mediului înconjurător a devenit o problemă globală, ea ar trebui conştientizată. Pădurea a constituit dintotdeauna un adevărat prieten al oamenilor, le-a oferit hrană şi adăpost, sursa
  
20.03.2017  
Securitatea si protecţia muncii.
Informația ce ține de problemele asigurării securității și protecția muncii:Pe parcursul anului 2016 pentru asigurarea securităţii şi sănătatății în muncă au fost alocate și valorificate 53,3mii  lei , inclusiv: Măsuri tehnice - 16,5 mii lei măsuri organizatorice -...
  
   
16.03.2017  
Procurarea tehnicii şi a utilajului
Pe parcursul perioadei de activitate a anului 2016 întreprinderea nu a procurat tehnică şi utilaje noi însă a fost reparată şi întreţinută tehnica şi utilajul existent. Pentru reparaţia şi întreţinere a utilajului existent în anul 2016 s-au cheltuit :-Pentru...
  
14.03.2017  
Pregătirea și perfecționarea cadrelor
Întreprinderea  de Stat  Întreprinderea  pentru  Silvicultură  Glodeni, Vă  informează  la pregătirea şi   perfecţionarea  cadrelor din ramura silvică pentru   anul 2016 au fost 32 persoane din care au fost la cursuri...
  
   
13.03.2017  
Sursele venitului
În anul 2016 Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni  a obţinut venituri în total în sumă de 21183.8 mii lei , planul fiind îndeplinit cu 97 %:1.  în silvicultură - 15711.4 mii lei, inclusiv de la:- realizarea masei lemnoase - 14954.1 mii lei ce  constituie  71 % din suma totală de venituri. Au fost realizate 33097 m3 de masă lemnoasă , inclusiv  26667 m3 lemn de foc.-   de la prestarea serviciilor- 178.2 mii lei-   servicii extinderea f.f. proectul  - 395.7
  
07.03.2017  
Felicitare
...
  
   
«« 1 2 3 4 5 »»