Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

Localizarea şi administrarea entităţii silvice

 În rezultatul reformei funciare din anii 1919-1921, în anul 1921 a fost întemeiat ocolul silvic Danu. În primăvara anului 1941 ocolul silvic Danu a fost reorganizat în două gospodării silvice: Danu şi Călineşti. În baza gospodăriilor Danu şi Călineşti a fost formată gospodăria silvică mecanizată Glodeni, iar în aprilie 1977 a fost formată asociaţia silvică de producere Edineţ,în componenţa căreia a intrat şi gospodăria silvică Glodeni. În 1988 Ministerul Gospodăriilor Silvice al RSSM şi Asociaţia Silvică de Producere din Edineţ au fost reorganizate în Asociaţie Republicană Silvică de Producere "Moldsilva" , în subordinea căreia a întrat şi gospodăria silvică Glodeni.

Pe 15 septembrie 1999, prin ordinul nr. 200 al Serviciul Silvic de Stat din republică, a fost formată Întreprinderea Silvică de Stat  pentru Silvicultură din Glodeni.

La 2 martie 2010 în baza Hotărîrii Guvernului nr.150 Întreprinderea este reorganizată în ÎNTREPRINDEREA DE STAT„ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ GLODENI" în cadrul a trei ocoale silvice: Rîşcani,Glodeni şi Făleşti.

          Conform datelor la 1 ianuarie 2015 suprafaţa întreprinderii constitue 15106 ha, dintre care:

-          Ocolul silvic Rîşcani   -   4622 ha

-          Ocolul silvic Glodeni  -   4054 ha

-          Ocolul silvic Făleşti     -   6430 ha

ÎS "ÎS Glodeni" este situată în partea de Nord-Vestul a Republicii Moldova şi administrează fondul forestier şi cinegetic, proprietate publică de stat pe teritoriul a 4 raioane administrative ( Drocia, Rîşcani,Glodeni şi Făleşti). Sediul central întreprinderii este amplasat în oraşul Glodeni, la 180 km de la capitala RM.

ÎS "ÎS Glodeni" are următoarele vecinătăţi şi limite:

La nord  -   ÎS "ÎS  Edineţ"

La sud    -   ÎS "ÎS  Silva Centru" Ungheni

La est     -   ÎS "ÎS  Soroca"

La vest   -   RN  "Pădurea Domnească " ÎS .

 ÎS "ÎS Glodeni" este organizată în trei ocoale silvice, 12 sectoare de maiştri şi 58 cantoane silvice. În cadrul întreprinderii activează 177 persoane dintre care 40 femei.Această arondare este corespunzătoare  pentru asigurarea pazei fondului forestier şi aplicării măsurilor silvotehnice propuse de amenajament, se asigură dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii forestiere, intensificarea funcţiilor de protecţie a apelor, de reglare climaterică şi altor funcţii ale pădurilor, în scopul ameliorării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător, regenerarea,extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora, aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare funcţiilor ecologice şi social - economice, continuitatea eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor forestiere.

 Întreprinderea mai dispune şi de două pepenierii silvice cu o suprafaţa de 52 ha,două secţii de prelucrare lemnului, două uscătorii pentru prelucrarea şi uscarea plantelor medicinale şi o secţie de impleteturi. Întreprinderea mai dispune şi de un parc de maşini care numără peste 50 de unităţi de transport.

 ÎS "ÎS Glodeni"  colectează şi produce  :

-          Plante şi ierburi medicinale

-          Butasi, puieti pentru agricultura şi silvicultura;

-          Lemn de lucru şi lemn de foc, clasificat după domeniul de clasificare;

-          Semifabricate ,cherestea, clasificat dupa domeniul de clasificare.

Servicii:

-          Crearea spaţiilor verzi, lucrări de proiectare; 

-          Servicii de transportare; 

-          Servicii de prelucrarea masei lemnoase. 

Întreprinderea realizează:

-          Lemn de lucru şi lemn de foc specii tari şi specii moi,conform standardelor; 

-          Semifabricate specii tari şi moi; 

-          Parchet,scîndurică pentru căptuşit,lăzi,etc; 

-          Plante medicinale:

-          Miere de albini.