Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni
SEMINAR
01.07.2021

Conform ordinului Agenția Moldsilva la 14 iunie 2021 Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Glodeni a organizat în incinta Ocolului Silvic Fălesti seminarul cu tematica "Punerea în valoare a masei lemnoase".  La seminar au fost prezenți reprezintanții secției tehnice a Întreprinderii, șefii, ocoalelor silvice Glodeni, Rîșcani, Fălești,  maiștri. Scopul acestui seminar a fost pentru valorificarea raționale complexe și superioare a produselor lemnoase, îngrijirea adecvată a arboretelor pentru conservarea reconstrucția ecologică si regenerarea eficientă a pădurilor, cît și implimentarea corespunzătoare a normelor tehnice privind delimitarea și inventarierea parchetelor reieșind din amenajementele silvice elaborate în baza normelor tehnice în vigoare.

 

 

 

Copyright © 2021 Toate Drepturile Rezervate.