Întreprinderea pentru silvicultură Glodeni
Administrarea complimentară a hranei pentru animalele sălbatice
24.01.2019

În luna Decembrie anul 2018 în ÎS"ÎS Glodeni" s-a administrat hrană la animalele sălbatice din fondu forestier de stat în următoarele cantități :

Fîn - 722 Kg,

Frunzare – 2322 măturițe,

Sare - 35 de Kg.

Copyright © 2021 Toate Drepturile Rezervate.