vezi mai mult

Felicitare de Paste
26.04.2022     
 
Mediul ambiant și curat
25.03.2022     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » SEMINAR
01
07.2021
SEMINAR
   
 

Conform ordinului Agenția Moldsilva la 14 iunie 2021 Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Glodeni a organizat în incinta Ocolului Silvic Fălesti seminarul cu tematica "Punerea în valoare a masei lemnoase".  La seminar au fost prezenți reprezintanții secției tehnice a Întreprinderii, șefii, ocoalelor silvice Glodeni, Rîșcani, Fălești,  maiștri. Scopul acestui seminar a fost pentru valorificarea raționale complexe și superioare a produselor lemnoase, îngrijirea adecvată a arboretelor pentru conservarea reconstrucția ecologică si regenerarea eficientă a pădurilor, cît și implimentarea corespunzătoare a normelor tehnice privind delimitarea și inventarierea parchetelor reieșind din amenajementele silvice elaborate în baza normelor tehnice în vigoare.