Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate
Comunicate
15.12.2017  
POMI DE CRACIUN
ÎS "ÎS Glodeni" vă prezintă cantitatea pentru comercializarea pomilor de craciun şi verticelelor din pepenierele intreprinderii.pomi_de_crăciun_IS_Glodeni.PDF
  
03.11.2017  
Ziua naţională de Înverzire a Plaiului
La data de 28.10.2017 în interprinderea de stat pentru silvicultura Glodeni ÎS"ÎS Glodeni" a fost stabilit planul de acţiuni privind desfăşurarea lucrarilor de înverzire a "Plaiului" în perioada de toamnă a anului current. Lucrările au inclus plantarea arborilor si arbuştilor pe teritoriul raionului Făleşti, Rîşcani şi Glodeni. Raionul Făleşti s-a plantat cu pueţi de salcîm, glădiţă etc, în fondu forestier unitatea amenajistică 21G circa 1,5 Ha. Raionul Rîşcani s-a plantat cu ghindă de stejar 1,5 Ha. În raionul Glodeni lucrările au fost contramandate pentru o altă zi din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile (ploi puternice).
  
   
28.08.2017  
Desfăşurarea concursului profesional "Cel Mai Bun Pădurar" ediţia XIX-a
Pe data de 25 august,  în incinta ocolul silvic Glodeni a  avut loc concursul profesional „Cel mai bun pădurar" ediţia 2017, la nivel de întreprindere. După totalizarea rezultatelor obţinute, de locurile  premiante, diplome şi premii băneşti s-au bucurat:Locul I :
  
24.05.2017  
Lucrările de reamenajare a pădurilor în 2017
Conform prevederilor ordinului agenţiei Moldsilva № 30 din 20.02.2017 cu privire la „Lucrările de reamenajare  a pădurilor în 2017" la data de 11.05.2017 în cadru interprinderii ÎSÎS Glodeni a avut loc conferinţa №2 de amenajare a padurilor. (Memoriu...
  
   
14.04.2017  
Felicitare cu ocazia sarbatorilor de Pasti
Felicitare_de_Pasti.pdf
  
10.04.2017  
Salarizarea ÎS "ÎS Glodeni"
Întreprindere este raportată la categoria I de retribuire a muncii. În anul 2016 fondul de retribuire a muncii este de 12880.7 mii lei, ce este mai mic decît cel planificat cu 1571.9  mii lei.Inclusiv: în silvicultură - 10684.2 mii lei, economie
  
   
23.03.2017  
Produse Auxiliare
În anul 2016 de către întreprindere au fost colectate produse auxiliare în sumă 607,0 mii lei, înclusiv:   - măceş uscat 10150 kg -210,4 mii lei- nuci 6550 kg -145,5 mii lei- flori de tei 676 kg -51,0 mii lei- flori de soc 1435 kg -115,6 mii lei-fîn 3000 kg -3,0 mii lei-miere 1351 kg -81,5 mii leiRealizarea producţiei auxiliare a fost în sumă de 710,4 mii leiConform planului pentru anul 2017, este planificat pentru colectare și realizare producţie  auxiliară  în sumă
  
21.03.2017  
Ziua Internaţionala a Pădurilor
Datorita multiplelor sale funcţii, padurea are un rol hotărîtor în   menţinerea echilibrului ecologic. Astăzi , cînd problema mediului înconjurător a devenit o problemă globală, ea ar trebui conştientizată. Pădurea a constituit dintotdeauna un adevărat prieten al oamenilor, le-a oferit hrană şi adăpost, sursa
  
   
20.03.2017  
Securitatea si protecţia muncii.
Informația ce ține de problemele asigurării securității și protecția muncii:Pe parcursul anului 2016 pentru asigurarea securităţii şi sănătatății în muncă au fost alocate și valorificate 53,3mii  lei , inclusiv: Măsuri tehnice - 16,5 mii lei măsuri organizatorice -...
  
16.03.2017  
Procurarea tehnicii şi a utilajului
Pe parcursul perioadei de activitate a anului 2016 întreprinderea nu a procurat tehnică şi utilaje noi însă a fost reparată şi întreţinută tehnica şi utilajul existent. Pentru reparaţia şi întreţinere a utilajului existent în anul 2016 s-au cheltuit :-Pentru...
  
   
14.03.2017  
Pregătirea și perfecționarea cadrelor
Întreprinderea  de Stat  Întreprinderea  pentru  Silvicultură  Glodeni, Vă  informează  la pregătirea şi   perfecţionarea  cadrelor din ramura silvică pentru   anul 2016 au fost 32 persoane din care au fost la cursuri...
  
13.03.2017  
Sursele venitului
În anul 2016 Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni  a obţinut venituri în total în sumă de 21183.8 mii lei , planul fiind îndeplinit cu 97 %:1.  în silvicultură - 15711.4 mii lei, inclusiv de la:- realizarea masei lemnoase - 14954.1 mii lei ce  constituie  71 % din suma totală de venituri. Au fost realizate 33097 m3 de masă lemnoasă , inclusiv  26667 m3 lemn de foc.-   de la prestarea serviciilor- 178.2 mii lei-   servicii extinderea f.f. proectul  - 395.7
  
   
07.03.2017  
Felicitare
...
  
06.03.2017  
Activitatea Cinegetica.
Conform faxogramei nr. AM  03-34  din 09.01.2017 în perioada lunii ianuarie an.2017 în fondul forestier gestionat de ÎS ,,ÎS Glodeni" de către personalul angajat  la paza  şi protecţia pădurii a fost efectuată  evaluarea  efectivelor   de  vînat   în conformitate  cu  recomandările
  
   
03.03.2017  
Tăierile ilicite
Pe parcursul anului 2016 în cadrul întreprinderii au fost întocmite 23 procese verbale cu privire la diferite contravenții silvice  dintre care : Tăieri ilicite (Art.122 Codul Contravențional)  au fost întocmite 20 procese verbale, cu un volum de 225,1m³, și suma prejudiciului de 93,1 mii lei.  Alte contravenții silvice (Încălcarea modului de tansportare a lemnului Art.142 Codul Contravențional) au fost întocmite 3 procese verbale cu nu prejudiciu de 1240 lei.Notă : În luna decembrie anul 2016 în o/s Glodeni sau depistat
  
02.03.2017  
Notă informativă privind activitatea întreprinderii pentru anul 2016
 Notă informativă privind activitatea întreprinderii pentru anul 2016 și prioritățile preconizate pentru anul 2017     Recoltarea masei lemnoase în procesul tăierilor silvice, inclusiv  lemn de lucru:     Pe parcursul anului 2016  în cadrul întreprinderii a fost recoltat un volum de masă lemnoasă
  
   
01.02.2017  
Notă informativă
 Prin prezenta Î.S. Glodeni  vă informează, că  pe data de 26.01.2017 , în jurul orelor 18:30 în trupul de pădure Stînca în urma raidurilor petrecute de serviciul silvic al ÎS ÎS Glodeni în comun cu inspectorii  IES Rîșcani au fost prinși doi cetățeni locuitori ai satului Varatic care în perioada 20-26.01.2017 au defrișat ilicit 14 arbori specia salcîm cu diametrele de 20-32cm. În privința contravenienților au fost întocmite 2 procese-verbale cu privire la contravenție în baza art. 122, al.1, CC
  
27.01.2017  
Gestionarea pazei fondului forestier în cadrul ÎS Glodeni în 2016
Paza fondului forestier, împotriva tăierilor ilicite de arbori, împotriva braconajului, a pășunatului ilicit, a furturilor și altor contravenții silvice, este asigurată în Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Glodeni de către personalul serviciului silvic, unde sunt încadrați 58 de pădurari,
  
   
24.01.2017  
Identificarea soluţiilor pentru exportul producţiei lemnoase
În anul 2016 ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni” la prelucrarea lemnului pentru export a realizat următoarele produse: țăruşi prizmatici din lemn – 182,2 m3 ; cherestea netivită din lemn specii tari – 98 m3 ; semifabricate retizate specii tari – 40 m3 . Suma totală a producţiei exportate constituie 1.409. mln lei. În aceste caz profitul întreprinderii de la exportul producţiei date a constituit 379,5 mii lei.
  
24.01.2017  
Paza fondului forestier pe perioada anului 2017
Pe parcursul lunii ianuarie anului curent de către colaboratorii serviciului silvic în urma controalelor operative intreprinse,au fost întocmite 2 (două) procese verbale pentru tăierea ilicită a arborilor (în ocolul silvic Rîşcani şi ocolul silvic Glodeni) cu un volum de 4.38 m3 cu un prejudiciu adus interprinderii de 622 (şase sute douăzeci şi doi ) de lei, în urma cărora s-a achitat amendă de 1600 (una mie şase sute) lei.