Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate
Comunicate
29.03.2024  
Ziua Internatională a Pădurilor
În conformitate cu marcarea ,, Zilei Internaționale a Pădurilor” , ediția XIII, an. 2024 cu genericul „Pădurea și Inovația”, la întreprinderea ÎS ÎS Glodeni de la data de 21 martie pînă la 15 aprilie an. 2024 au fost organizate și petrecute diverse activități și manifestații privind importanța și rolul păduriilor cu promovarea imaginii sectorului forestier și a educatiei eco-forestiere, popularizarea și promovarea Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor ,,PNERP”.
  
21.03.2024  
Ziua Internațională a Pădurilor
Ziua_Internaional_a_Pdurilor_la_IS_IS_Glodeni.pdf
  
   
16.03.2024  
ZIUA NAȚIONALĂ DE ÎNVERZIRE
Programului național de extindere şi reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032
  
25.03.2022  
Mediul ambiant și curat
În cadrul întreprinderii silvice Glodeni la data de 26.03.22 va avea loc acțiunea eco-civică de plantare a arborilor. Dacă sunteți pentru majorarea suprafețelor de împădurire ”Mediul ambiant și curat” vă invităm cu drag.
  
   
24.03.2021  
Silvicultorii de la Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni s-au mobilizat exemplar pentru a contribui la procesul de sporire a suprafeţelor împădurite
Silvicultorii de la Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni s-au mobilizat exemplar pentru a contribui la procesul de sporire a suprafeţelor împădurite. Angajaţii Ocolului Silvic Rîşcani împreună cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale s-au implicat la lucrări de completare a culturilor silvice în
  
05.03.2021  
Mesaj cu ocazia zilei internationale de 8 MARTIE
Suntem în preajma zilei de 8 Martie şi celui mai frumos anotimp. Încălziţi fiind desoarele devin al primăverii vă aduc mult stimate doamne cele mai frumoase, cele mai calde,cele mai curate şi sincere urări de bine şi toate florile din lume să va aparţină vouă, dragi şiscumpe femei.
  
   
07.03.2020  
Vizita președintelui țării
În cadrul vizitei întreprinse în raioanele Rîșcani și Edineț, Președintele Republici Moldova Igor Dodon a vizitat și Ocolul Silvic Rîscani al Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni.
  
25.03.2019  
Celebrarea zilei pădurilor în ÎS"ÎS Glodeni" incinta ocolului silvic Fălești
Consiliului Raional Fălești în comun cu instituțiile raionale desconcetrate a-u participat la plantarea culturilor silvice în contextul celebrării Zilei Internationale a Pădurilor.
  
   
22.03.2019  
Celebrarea Zilei Internaționale a Pădurilor în cadrul ÎS ÎS Glodeni
Ziua Internatională a Pădurilor este marcată, la nivel mondial, în fiecare an la data de 21 martie. Organizația Națiunilor Unite a adoptat rezoluția (A/RES/67/200 în 2012) că data de 21 martie este declarată Ziua Internatională a Pădurilor. Prin această rezoluție se încurajează țările lumii să organizeze diverse activități cu referință la toate tipurile de pădure, inclusiv plantarea pădurilor (arborilor) impulsionarea activităților de comunicare.
  
14.03.2019  
Celebrarea Zilei Internaționale a Pădurilor
Datorită multiplelor sale funcţii, pădurea are un rol hotărîtor în menţinerea echilibrului acologic. Astăzi cînd problema mediului înconjurător a devenit o problemă globală, ea ar trebui conştientizată. Pădurea a constituit în tot timpul un adevărat prietenal oamenilor le-a oferit hrană şi adăpost sursa de inspiraţie pentru poieţi, scut în faţa duşmanilor, loc de agrement pentru turişti.
  
   
21.03.2018  
Mesaj de Felicitare
Mesaj_de_felicitare.pdf
  
05.03.2018  
Mesaj de felicitare cu ocazia sarbatorii de 8 martie !
Felicitare_la_8_Martie.pdf 
  
   
23.03.2017  
Produse Auxiliare
În anul 2016 de către întreprindere au fost colectate produse auxiliare în sumă 607,0 mii lei, înclusiv:   - măceş uscat 10150 kg -210,4 mii lei- nuci 6550 kg -145,5 mii lei- flori de tei 676 kg -51,0 mii lei- flori de soc 1435 kg -115,6 mii lei-fîn 3000 kg -3,0 mii lei-miere 1351 kg -81,5 mii leiRealizarea producţiei auxiliare a fost în sumă de 710,4 mii leiConform planului pentru anul 2017, este planificat pentru colectare și realizare producţie  auxiliară  în sumă
  
21.03.2017  
Ziua Internaţionala a Pădurilor
Datorita multiplelor sale funcţii, padurea are un rol hotărîtor în   menţinerea echilibrului ecologic. Astăzi , cînd problema mediului înconjurător a devenit o problemă globală, ea ar trebui conştientizată. Pădurea a constituit dintotdeauna un adevărat prieten al oamenilor, le-a oferit hrană şi adăpost, sursa
  
   
20.03.2017  
Securitatea si protecţia muncii.
Informația ce ține de problemele asigurării securității și protecția muncii:Pe parcursul anului 2016 pentru asigurarea securităţii şi sănătatății în muncă au fost alocate și valorificate 53,3mii  lei , inclusiv: Măsuri tehnice - 16,5 mii lei măsuri organizatorice -...
  
16.03.2017  
Procurarea tehnicii şi a utilajului
Pe parcursul perioadei de activitate a anului 2016 întreprinderea nu a procurat tehnică şi utilaje noi însă a fost reparată şi întreţinută tehnica şi utilajul existent. Pentru reparaţia şi întreţinere a utilajului existent în anul 2016 s-au cheltuit :-Pentru...
  
   
14.03.2017  
Pregătirea și perfecționarea cadrelor
Întreprinderea  de Stat  Întreprinderea  pentru  Silvicultură  Glodeni, Vă  informează  la pregătirea şi   perfecţionarea  cadrelor din ramura silvică pentru   anul 2016 au fost 32 persoane din care au fost la cursuri...
  
13.03.2017  
Sursele venitului
În anul 2016 Întreprinderea de Stat Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni  a obţinut venituri în total în sumă de 21183.8 mii lei , planul fiind îndeplinit cu 97 %:1.  în silvicultură - 15711.4 mii lei, inclusiv de la:- realizarea masei lemnoase - 14954.1 mii lei ce  constituie  71 % din suma totală de venituri. Au fost realizate 33097 m3 de masă lemnoasă , inclusiv  26667 m3 lemn de foc.-   de la prestarea serviciilor- 178.2 mii lei-   servicii extinderea f.f. proectul  - 395.7
  
   
07.03.2017  
Felicitare
...
  
06.03.2017  
Activitatea Cinegetica.
Conform faxogramei nr. AM  03-34  din 09.01.2017 în perioada lunii ianuarie an.2017 în fondul forestier gestionat de ÎS ,,ÎS Glodeni" de către personalul angajat  la paza  şi protecţia pădurii a fost efectuată  evaluarea  efectivelor   de  vînat   în conformitate  cu  recomandările
  
   
1 2 »»