Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate
Comunicate
13.01.2020  
ANUNT !
La data de 12.01.2020 în incinta Consiliului Raional Fălești a avut loc ședința comisiei excepționale pentru combaterea și prevenirea răspîndirii piestei porcine africane în Raionul Fălești.
  
24.01.2019  
Demararea tăierilor de regenerare a pădurilor în primul semestru al anului 2019.
În conformitate cu prevederile ordinului №277 din 12.12.2018 " Cu privire la aprobarea tăierilor de produse principale pentru 2018", înterprinderea Silvică Glodeni urmează să efectuieze, pentru semestru I , lucrări de regenerare si conservare a arboretelor pe o suprafaţă totală de 169,0 ha.
  
   
24.01.2019  
Administrarea complimentară a hranei pentru animalele sălbatice
În luna Decembrie anul 2018 în ÎS"ÎS Glodeni" s-a administrat hrană la animalele sălbatice din fondu forestier de stat în următoarele cantități :Fîn - 722 KgFrunzare – 2322 măturițe Sare - 35 de Kg
  
23.01.2019  
Pavarea trotuarelor adiacente
Anunt_de_participare_Pavarea_trotuarelor_adiacente_blocului_administrativ_1.pdf
  
   
09.01.2018  
Demararea tăierilor de regenerare a padurilor in primul simestru al anului 2018.
În conformitate cu prevederile ordinului №172 P din 26.12.2017 " Cu privire la aprobarea tăierilor de produse principale pentru 2018", înterprinderea Silvică Glodeni urmează să efectuieze, pentru semestru I , lucrări de regenerare si conservare a arboretelor pe o suprafaţă totală de 164,9 ha.
  
09.01.2018  
Vînătoarea la mistreţ în cadru ÎS ÎS Glodeni in sezonul de vînatoare al anului 2017
În conformitatea cu ordinu Nr. 131 - P din 6 octombrie 2017 a ÎS ÎS Glodenicu privire la deschiderea vînătoarei la mistreţ în anul 2017 în perioada de la 4.11.2017 pina la 31.12.2017 in fondurile de vinatoare gestionate de ISIS Glodeni au fost recoltate 7 exemplare dintre care 7 exemplare masculi.
  
   
27.01.2017  
Gestionarea pazei fondului forestier în cadrul ÎS Glodeni în 2016
Paza fondului forestier, împotriva tăierilor ilicite de arbori, împotriva braconajului, a pășunatului ilicit, a furturilor și altor contravenții silvice, este asigurată în Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură din Glodeni de către personalul serviciului silvic, unde sunt încadrați 58 de pădurari,
  
24.01.2017  
Identificarea soluţiilor pentru exportul producţiei lemnoase
În anul 2016 ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni” la prelucrarea lemnului pentru export a realizat următoarele produse: țăruşi prizmatici din lemn – 182,2 m3 ; cherestea netivită din lemn specii tari – 98 m3 ; semifabricate retizate specii tari – 40 m3 . Suma totală a producţiei exportate constituie 1.409. mln lei. În aceste caz profitul întreprinderii de la exportul producţiei date a constituit 379,5 mii lei.
  
   
24.01.2017  
Paza fondului forestier pe perioada anului 2017
Pe parcursul lunii ianuarie anului curent de către colaboratorii serviciului silvic în urma controalelor operative intreprinse,au fost întocmite 2 (două) procese verbale pentru tăierea ilicită a arborilor (în ocolul silvic Rîşcani şi ocolul silvic Glodeni) cu un volum de 4.38 m3 cu un prejudiciu adus interprinderii de 622 (şase sute douăzeci şi doi ) de lei, în urma cărora s-a achitat amendă de 1600 (una mie şase sute) lei.