Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate
Comunicate
07.05.2024  
FELICITARE !!!
Cu prilejul Sfintelor Sarbatori de Paști, Vă adresăm cele mai sincere urări de bine, sanătate, belșug, realizari frumoase și împliniri sufletești....
  
15.04.2024  
Salubrizarea în incinta ÎS”ÎS Glodeni”
Conform faxogramei Nr. AM 13/02-530 din 28.03.2024 al Agenției ,,Moldsilvaˮ, și al ÎS,,ÎS Glodeni ˮ, Nr.01-8/53 din 29.03.2024, întru realizarea campaniei de salubrizare a terenurilor fondului forestier proprietate publică a statului cît și cele limitrofe acestora
  
   
29.03.2024  
Ziua Internatională a Pădurilor
În conformitate cu marcarea ,, Zilei Internaționale a Pădurilor” , ediția XIII, an. 2024 cu genericul „Pădurea și Inovația”, la întreprinderea ÎS ÎS Glodeni de la data de 21 martie pînă la 15 aprilie an. 2024 au fost organizate și petrecute diverse activități și manifestații privind importanța și rolul păduriilor cu promovarea imaginii sectorului forestier și a educatiei eco-forestiere, popularizarea și promovarea Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor ,,PNERP”.
  
21.03.2024  
Ziua Internațională a Pădurilor
Ziua_Internaional_a_Pdurilor_la_IS_IS_Glodeni.pdf
  
   
16.03.2024  
ZIUA NAȚIONALĂ DE ÎNVERZIRE
Programului național de extindere şi reabilitare a pădurilor pentru perioada 2023-2032
  
07.12.2023  
POMII DE IARNĂ
Prin prezența ÎS”ÎS Glodeni” vă prezintă informația cu privire la cantitatea de pomi de iarnă apți pentru recoltare/comercializare
  
   
25.11.2023  
CAMPANIA DE PLANTARE
La campania de plantare a culturilor silvice pe terenurile Autorităților Publice Loocale din cadrul ÎS ÎS Glodeni , o.s. Fălești și o.s. Glodeni, la data de 25 noiembrie 2023 au participat
  
19.11.2023  
CAMPANIA DE PLANTARE
La campania de plantare a culturilor silvice pe terenurile Autorităților Publice Loocale din cadrul ÎS ÎS Glodeni la data de 17 noiembrie 2023 au participat
  
   
11.11.2023  
ZIUA ÎNVERZIRII ÎN CADRUL ÎS”ÎS GLODENI”
Angajații întreprinderii Î.S. ,,Î.S. Glodeni”, cu sprijinul Ministerului Mediului, Agenției Moldsilva, organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale și al întregii societăți, au lansat sâmbătă
  
02.11.2023  
Zilei Naționale de înverzire a Plaiului
Cu ocazia Zilei Naționale de înverzire a Plaiului ÎS”ÎS Glodeni”, vă invită
  
   
31.10.2023  
Schim de experiență
Organizarea instruirilor pentru consolidarea capacităților la adaptarea la schimbarile climatice a sectorului forestier
  
30.10.2023  
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
În perioadade 7-11 noiembrie a fost organizată o vizită în Franța cu temtica : ”Consolidarea capacităților de adaptare la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova” de către organizația Națională Forestieră (ONF International)
  
   
11.08.2023  
Cel mai bun maistru Silvic
La data de 10.08.2018 în incinta ocolului silvic Glodeni s-a desfăşurat concursul cel mai bun maistru silvic. În cadru concursului au fost ocupate următoarele locuri
  
19.06.2023  
SEMINAR
Conform ordinului Agenția Moldsilva din 09 iunie 2023 Întreprinderea de stat pentru Silvicultură Glodeni a organizat în incinta Ocolului Silvic Rîșcani seminarul cu tematica "Punerea în valoare a masei lemnoase". La seminar au fost prezenți reprezintanții Agenției Moldsilva dl. Sergiu Tonofrei șef adjunct direcția fond forestier, arii protejate și regenerarea pădurii
  
   
26.04.2023  
Borderoul lucrărilor silvice
Întreprinderea de stat ”Întreprinderea pentru Silvicultură Glodeni”vă aduce la cunoștință borderoul lucrărilor silvotehnice în ocoalele silvice : Fălești, Glodeni, Rîșcani
  
13.04.2023  
UTILAJE MODERNE SUSȚIN EFORTURILE DE ÎMPĂDURIRE
O motivație pentru Silvicultorii de la Glodeni a fost desfășurarea cu spor a lucrărilor de plantare din această primăvară. Grație eforturilor comune ale Agenției ,,Moldsilvaˮ, managementul Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni și a proiectelor benefice, dotarea cu tehnică performantă a cunoscut o abordare calitativă și cantitativă.
  
   
12.04.2023  
F E L I C I T A R E !
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşti, Vă adresăm cele mai sincere urări de bine, sănătate, belşug, realizări frumoase şi împliniri sufleteşti!
  
21.07.2022  
Campania de informare "Păduri fără corupție" în incinta ÎS”ÎS Glodeni”
Îa data de 21, curent, în cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni, sala  consiliului raional Glodeni, conform ordinului Agenției Moldsilva Nr. 185, din 16 mai, 2022 a vut loc ședința de lucru privind campania de informare în comun cu centru național
  
   
20.07.2022  
Vizită !
La data de 19 iulie curent, la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Glodeni a avut loc vizita de lucru a ministrei mediului, Iuliana Cantaragiu.
  
18.07.2022  
SEMINAR !
La data de 15 iulie în incinta ocolului silvic Glodeni, Întreprinderea de stat pentru silvicultură Glodeni, în comun
  
   
1 2 3 4 5 »»